राँझा Ranjha Lyrics in Hindi – Shershaah

राँझा Ranjha Lyrics in Hindi – Shershaah
राँझा Ranjha Lyrics in Hindi – Shershaah

रूठी ऐ सबते रब्बा
रब्बा दिल भी है रूठा
सब कुछ है बिखरा बिखरा
बिखरा सा रूठा रूठा

चुप माही चुप है रांझा
बोले कैसे वे ना जा
बोले कैसे वे ना जा
आजा आजा

बोले कैसे वे ना जा
बोले कैसे वे ना जा
चुप माही चुप है रांझा
आजा आजा

वे मेरा डोला नी आया डोला
वे मेरा डोला नी आया डोला
वे मेरा डोला नी आया डोला
वे मेरा डोला नी आया डोला

ओह रब्ब वि खेल है खेले
रोज़ लगावे मेले
कहना कुछ ना बदला
झूठ बोले हर वेले

ओह रब्ब वि खेल है खेले
रोज़ लगावे मेले
कहना कुछ ना बदला
झूठ बोले हर वेले

चुप माही चुप है रांझा
बोले कैसे वे ना जा
बोले कैसे वे ना जा
आजा आजा

बोले कैसे वे ना जा
बोले कैसे वे ना जा
चुप माही चुप है रांझा
आजा आजा

नी मैं रज्ज रज्ज हिजर मनावा
नी मैं खुद तो रूस मुरझावा
नी मैं रज्ज रज्ज हिजर मनावा
नी मैं खुद तो रूस मुरझावा

कल्ली भीड़ च बैठी
तेरी पीड ले बैठी, बैठी
रूसेया रांझा वे मेरा
मैं वी कम ना ऐठी

कल्ली भीड़ च बैठी
तेरी पीड ले बैठी, बैठी
रूसेया रांझा वे मेरा
मैं वी कम ना ऐठी

चुप माही चुप है रांझा
बोले कैसे वे ना जा
बोले कैसे वे ना जा
आजा आजा

बोले कैसे वे ना जा
बोले कैसे वे ना जा
चुप माही चुप है रांझा
आजा आजाराँझा Ranjha Lyrics in Hindi – Shershaah Video
Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *